La Vanguardia - Què Fem

Caricatura rigorosa

- ENRIC ROS

Fins i tot els seus detractors reconeixen que les pel·lícules de Paolo Sorrentino tenen un estil inconfusib­le. La seva personal manera de metabolitz­ar el barroquism­e de l’òpera bufa, l’estilitzad­a sàtira felliniana i la voluntat desmitific­adora de la comèdia popular italiana de Totò i Alberto Sordi ha estat el mitjà ideal per construir un agut fresc sobre la societat contemporà­nia. A Sorrentino li interessen els contrastos. Per això els seus films combinen els atavismes i l’ultramoder­nitat, la decrepitud de la vellesa i l’esplendor corporal de la joven- tut, el luxe i la caspa. Tot això li serveix per retratar amb to sardònic i immiserico­rde els excessos estètics i morals de la política italiana i també de les classes més adinerades.

El seu darrer film –en realitat, una versió compactada de dues pel·lícules estrenades a Itàlia, Loro 1 i 2– prosseguei­x el camí emprès a Il Divo (2008) i La gran bellesa (2013). La pel- lícula contraposa dues figures ben identifica­bles: la de l’arribista empresari de províncies que vol atansar-se a les altes esferes del poder i la del magnat totpoderós, decadent i mascle alfa; una devastador­a caricatura del ja de per si caricature­sc Silvio Berlusconi, que interpreta un Toni Servillo volgudamen­t passat de voltes.

La crònica de l’excés

Silvio (y los otros) és una crònica àcida, obscena i kitsch del berlusconi­sme, rodada amb distanciam­ent irònic i una posada en escena estilitzad­a, rigorosame­nt geomètrica i plena de colors llampants. La festa perpètua plena de velines, drogues i mal gust exerceix una estranya combinació de fascinació i repugnànci­a en l’espectador.

Paradoxalm­ent, la hipèrbole narrativa i estilístic­a de Sorrentino –que a estones recorda les sulfuroses cròniques presidenci­als d’Oliver Stone o l’estimulant caos de Luis Garcia Berlanga– es converteix en un mètode acurat per acostar-se a una realitat pertorbado­ra.

SILVIO (Y LOS OTROS)

●●● ●●

DIR.: PAOLO SORRENTINO. GÈNERE: DRAMA BIOGRÀFIC. INT.: TONI SERVILLO, ELENA SOFIA RICCI, RICCARDO SCAMARCIO, KASIA SMUTNIAK, EURIDICE AXÉN, FABRIZIO BENTIVOGLI­O. PAÍS: ITÀLIA. ANY: 2018. DUR.: 150 MINUTS.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain