La Vanguardia - Què Fem

Quatre dècades de bon veïnatge

-

Tot va començar amb l’empenta d’un alcalde –Eugeni Nadal– amb ganes de convertir la festa major de Tàrrega en una festa teatral capaç de colar-se per tots els espais emblemàtic­s de la població. I, és clar: l’any 1981, si volies aconseguir una cosa així, el millor que podies fer era trucar als Comediants, una companyia pionera a transforma­r els carrers en escenaris populars. A poc a poc, aquella gran festa a l’aire lliure es va convertir en una gran Fira de Teatre al Carrer. I, també, en un amb l'espectacle Alter. I pretén, alhora, que percebeu de manera gairebé surrealist­a un xic de la incertesa que provoca convertir-se en migrant (9, 10 I 11/9).

UNIVERSOS PARAL·LELS

Noteu la pudor de cremat? No ho poden evitar: els contenidor­s, especialme­nt si tenen a prop adolescent­s en peu de guerra, són una invitació a l’aldarull! I, en aquest cas, l’aldarull el provoquen Emília Gargot i l’encaputxat Oriol Vázquez ,un tàndem que no té cap interès a saber qui estimeu, però sí que vol saber qui odieu. I que us proposa que aquest odi que deixeu anar en pla virtual i íntim per les xarxes (i ara no digueu que no) es vegi obertament en l’espai públic, amb l'espectacle Container (10, 11 I 12/9. ESCOLA ÀNGEL GUIMERÀ).

No us molesteu a buscar lloc i data de representa­ció: amb Guia bàsica del vianant temporal estem davant d’una proposta transmedia

de la sempre estimulant i divertida companyia Indi Gest –aquest cop, disposada a traspassar els límits de la Guia galàctica per a autoestopi­stes– que neix a Tàrrega. Però en la qual us podreu introduir –sempre de dos en dos– en qualsevol indret, fins a l’últim dia d’aquest any. Tot i que, quan us traslladeu al 3110, podreu comprovar que això del pas dels anys ja no és el que era, quan et mous pels universos paral·lels.

IDIOTESES I PAPALLONES

No us resistiu més: no té cap sentit que us quedeu al marge: feuvos membres d’una vegada de la

Comunitat Idiota! Ningú no pot negar que el gloriós destí caòtic de la humanitat és a les seves mans. I, per fer tant de proselitis­me com calgui sobre el tema i menjar-te el coco sense manies, aquí tenim les mateixes

Hermanas Picohueso que ja ens van enxampar amb humor, imaginació i bons recursos audiovisua­ls amb Excalibur i altres històries d’animals morts, i que ara presenten l'especapara­dor immillorab­le per donar a conèixer a exhibidors i programado­rs arribats dels indrets més diferents el treball d’un munt de companyies nacionals, estatals i internacio­nals. Tot i que res d’això no hauria estat possible sense la complicita­t incondicio­nal dels habitants de Tàrrega. A ells i a elles està dedicat '40 anys vivint a la Fira', l’audiovisua­l de Calidos que cada nit omplirà la plaça Major (DE LES 21 A LES 22.40H) amb imatges que prescindei­xen de la cronologia. tacle P-acte idiota (10, 11 I 12/9. ESCOLA ÀNGEL GUIMERÀ).

Dona’m un bon simulacre i tu queda't amb la realitat: te la regalo. Tal com ho veu el ballarí Àngel Duran,

aquest és el despropòsi­t al qual estem arribant, enganxats a una xarxa tecnològic­a que ens fa addictes al simulacre de llibertat i que ell veu com una mena de presó amb alguna cosa de substitut modern d’aquella cova de la qual parlava Plató . I, mentre quedem enlluernat­s per les llumetes dels píxels de Papillon, ens acabem tancant en capolls dels quals difícilmen­t sortirà cap bonica papallona (DEL 9 EL 12/9. CIUTAT TREPAT).

AIGUA I PAISATGES URBANS

Ha arribat l’hora de posar-se el banyador. Però no pas per lluir cos ni fer piruetes damunt del trampolí,

sinó per dedicar-se a escoltar relaxadame­nt la quantitat inimaginab­le de sons que desprèn l’aigua,

començant per la sonoritat amagada dins d’una simple gota i acabant per l’impacte de l’ona que xoca contra la roca. Amb Water Music, el francès Pierre Sauvageot no necessita un gran auditori per oferir un concert submarí en el qual també cap el so del surf (10, 11 I 12/9. CIUTAT PISCINA).

N'hi ha per llogar-hi cadires: només cal aturar-se un moment per adonar-se de la quantitat de coses que passen al carrer. I, de fet, de cadires també en trobarem unes quantes a [The frame], una proposta d’Eléctrico 28 basada precisamen­t en això: l’observació de la infinitat d’estímuls que proporcion­a un paisatge urbà

pel qual transitem sense prestar-hi prou atenció. Com diu la companyia, sovint, allò que sembla banal oculta coses extraordin­àries (DEL 9 AL 12/9. PL. DEL PARE CARLES PERELLÓ).

FIRATÀRREG­A 2021

DEL 9 A L’11/9. DIVERSOS ESPAIS DE TÀRREGA. TEL.: 973 310 854. CONSULTEU HORARIS I PREUS AL WEB. •

 ??  ?? Les autoestopi­stes
Mar i Vero us demanaran que conduïu fins al Hawaii d'Elvis.
Les autoestopi­stes Mar i Vero us demanaran que conduïu fins al Hawaii d'Elvis.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain