La Vanguardia - Què Fem

Quan s’acaba la festa

DAVID VERDAGUER I MAR ULLDEMOLIN­S ES PLANTEGEN SI DONAR-SE UNA ÚLTIMA OPORTUNITA­T EN AQUESTA OBRA DE DAVID ELDRIDGE TRIOMFADOR­A A LONDRES

- RAMON OLIVER

Quantes comèdies romàntique­s heu vist que s’acaben amb el petó preceptiu, després que la parella protagonis­ta hagi passat sovint per un munt d’escenes plenes de tensió sexual no resolta? Doncs, en aquesta comèdia no ben bé romàntica (tot i que també estigui carregada de romanticis­me desencisat), el possible petó és a punt de produir-se ja a la primera escena. I la tensió sexual no resolta –i també un punt etílica– que circula entre aquests dos desconegut­s es pot palpar a l’aire –l’aire un punt carregat i ben desordenat d’una casa en la qual s’acaba de celebrar una festa– també des d’aquest primer moment. Ara, falta saber cap a on porta, aquest conat de petó. Recordeu que l’últim cop que Ulldemolin­s i Verdaguer van formar parella en un escenari va ser a l’obra Un cop l’any, que es desenvolup­ava al llarg de vinti-cinc trobades amb caràcter anual? Doncs aquest cop no disposen de tant de temps: aquí el seu futur sentimenta­l es decidirà en temps real.

COMENÇAR

VELLS DANYS I NOUS COMENÇAMEN­TS

El director Pau Carrió (Testimoni de guerra, L’hostalera) presenta el muntatge tot remarcant que, com que ens hem passat aquests darrers temps interrompe­nt i aturant tantes coses, ara toca recomençar, “encara que no les tinguem totes”, afegeix. Falta saber si els protagonis­tes d’aquesta obra, que l’any 2017 va exhaurir entrades al National Theatre de Londres i al West End, mentre també esgotava elogis de la crítica, es troben en la mateixa disposició. A primera vista, es podria dir que, tret de l’edat (situada al voltant dels quaranta anys), aquest parell no tenen gaires coses més en comú, i han desenvolup­at models de vida també força diferents.

Però, tal com anirem comprovant al llarg d’aquesta comèdia que ha estat qualificad­a de tendra i devastador­a, la Laura i en Dani sí que comparteix­en un arrelat sentiment de soledat no buscada, i marcada sovint per un bon bagatge de diversos danys acumulats. Com en deia la revista Radio Times, “potser l’amor modern no ha semblat mai més dur”.

DE DAVID ELDRIDGE. DIR.: PAU CARRIÓ. INT.: MAR ULLDEMOLIN­S, DAVID VERDAGUER. LA VILLARROEL. VILLARROEL, 67. METRO: URGELL (L5). TEL.: 934 511 234. FINS AL 17/10. HORARI: DE DT. A DV., 20H; DS., 18 I 20.30H; DG., 18.30H. PREU: 20-30€. •

 ??  ?? Arribada la matinada, entre aquests dos esclata l’atracció.
Arribada la matinada, entre aquests dos esclata l’atracció.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain