La Vanguardia - Què Fem

L’actualitat segons TVboy

L’ARTISTA URBÀ CONTINUA MOSTRANT, FINS A FINAL DE SETEMBRE, ALGUNES DE LES SEVES PECES MÉS ICÒNIQUES, A L’EXPOSICIÓ HOME STREET HOME DE CASA SEAT

- LAIA ANTÚNEZ

ferències a personatge­s icònics de la cultura popular, la reflexió social i política, a més de la reinterpre­tació d’obres mestres de la història de l’art. D’aquesta manera, TVboy s’atreveix a introduir menjar de McDonald’s en el Sant Sopar, convertir Les tres Gràcies de Rafael en les tres vacunes contra la covid –Moderna, Pzifer i AstraZenec­a– i col·locar

Kim Kardashian i el seu cul enmig d’El naixement de Venus de Botticelli.

“M’agrada crear aquest curtcircui­t entre actualitat i passat. Cal que l’artista reflecteix­i el seu temps i que l’art sigui un document per a la posteritat”, conclou.

 ?? FOTO: JOAN CARRIÓN ?? L’obra de l’artista Tvboy ocupa les diverses plantes de Casa Seat. La peça ‘Love and Hate’ ens rep a l’entrada.
FOTO: JOAN CARRIÓN L’obra de l’artista Tvboy ocupa les diverses plantes de Casa Seat. La peça ‘Love and Hate’ ens rep a l’entrada.
 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain