La Vanguardia - Què Fem

GAUDIU D’UNA EXPERIÈNCI­A ÚNICA EN EDIFICIS EMBLEMÀTIC­S

-

Viviu uns dies de desconnexi­ó allotjant-vos en hotels avantguard­istes i amb personalit­at pròpia en destinacio­ns de ciutat, platja o muntanya. També podeu gaudir d’un 10 % a la carta, menú i begudes als seus restaurant­s, bars i terrasses.

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain