La Vanguardia - Què Fem

Descobriu el primer edifici creat per Gaudí

20 % DE DESCOMPTE EN LA VISITA A CASA VICENS

- 20 % DE DESCOMPTE EN L’ENTRADA A CASAVICENS.ORG

Entre les obres que podeu visitar a Barcelona d’Antoni Gaudí destaca la Casa Vicens, una joia del modernisme que marca l’inici de la seva trajectòri­a en el camp de l’arquitectu­ra. L’edifici va ser residència d’estiu d’una família burgesa a finals del segle xix i, recentment, ha estat rehabilita­t per convertir-se en un espai cultural i d’aprenentat­ge. En la visita podreu recórrer les seves estances, admirar tots els detalls de la seva magnífica ornamentac­ió i conèixer el procés de construcci­ó i restauraci­ó de la casa, així com les claus que permeten entendre Gaudí i l’estil artístic que l’ha fet cèlebre. Gaudiu d’un 20 % de descompte amb la vostra targeta del Club Vanguardia. No us ho perdeu!

C. DE LES CAROLINES, 20, BARCELONA

AMB EL CODI DE DTE. QUE S’OBTÉ A: Clubvangua­rdia.com app Club Vanguardia

 ??  ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain