La Vanguardia - Què Fem

Poliamor per la música

EL COMPOSITOR MENORQUÍ MARCO MEZQUIDA PRESENTARÀ DEMÀ DISSABTE EL SEU POLIÈDRIC ÚLTIM DISC, TALISMÁN, EN FORMAT TRIO, A L’AUDITORI DE GIRONA

- LLUÍS S. CEPRIÁN escoltar aquest

A hores d’ara ningú no dubta del do per la música de Marco Mezquida, un intèrpret i compositor que no entén de límits, capaç de desenvolup­ar-se amb brillantor en territoris tan dispars com la música tradiciona­l, el jazz fusió o les sinuoses sonoritats d’avantguard­a.

MOLT MÉS QUE JAZZ

Tot i que Mezquida és un cul d’en Jaumet, capaç de desenvolup­ar

infinitat de projectes alhora, que combina amb col·laboracion­s de procedènci­a estilístic­a variada, la vetllada de demà estarà centrada en el seu últim disc, el plusquampe­rfet Talismán, un treball concebut com a trio, vitalista i enlluernad­or, que suposa tot un aparador de la seva

identitat mediterràn­ia, però sempre treballada des del pla múltiple. Així, doncs, els tres músics ens faran viatjar a través d’un mashup complex en què hi ha cabuda sobretot per al jazz, però també per als sons més tradiciona­ls. Tot presentat en un embolcall sonor teixit amb destresa, llibertat i contempora­neïtat.

CORRENT ALTERN

La versatilit­at d’aquest compositor incommensu­rable no entén de barreres. La seva música sempre s’ha caracterit­zat per ser capaç d’unir música popular i culta. És per això que ha estat escollit Músic de l’Any

per l’Associació de Músics de Jazz i Moderna de Catalunya quatre vegades, i pel que ha rebut el Premi Ciutat de Barcelona amb només trenta anys. Mezquida porta la paraula repte clavada a l’ideari i, per això, no és casual trobar-lo col·laborant amb artistes com Sílvia Pérez Cruz

o amb guitarrist­es flamencs com Juan Gómez Chicuelo.

El seu pròxim envit el veurem, ni més ni menys, en un Sónar on, aquesta tardor, s’encarregar­à d’obrir guiu les instruccio­ns que d a secció de Cinema!

el nou esdevenime­nt d’intel·ligència artificial aplicada a la música AI and Music S+T+ARTS Festival (27 i 28 d’octubre) amb el concert Piano + AI, concebut amb investigad­ors d’intelligèn­cia artificial de la UPC.

MARCO MEZQUIDA

ESTIL: PIANO. AUDITORI DE GIRONA. PG. DE LA DEVESA, 35. GIRONA. TEL.: 872 080 709. TREN: GIRONA (R4). DIA: 25/9. HORA: 20.30H. PREU: 15€.

 ?? ?? El músic ens farà viatjar per diversos estils.
El músic ens farà viatjar per diversos estils.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain