La Vanguardia - Què Fem

El futur postpandèm­ic

DIVERSOS EXPERTS COMPARTEIX­EN OPINIONS I PERSPECTIV­ES A L’ARGUMENTA BCN

-

La pandèmia ha estat un parèntesi insòlit a les nostres vides, una vivència que hem associat a les ficcions distòpique­s i que sembla haver confirmat un temor: la fragilitat de la nostra supervivèn­cia. Això és el que es proposa explorar la primera edició de l’Argumenta BCN, un nou programa de conferènci­es i xerrades promogut per la Xarxa de Centres Cívics que va arrencar dimarts.

El cicle està constituït per un total de sis conferènci­es, fins al novembre, i tindrà lloc al Centre Cívic Casa Golferichs. La crisi del coronaviru­s, la globalitza­ció, la salut mental postcovid, la igualtat, el capitalism­e i els extremisme­s seran alguns dels temes que es tractaran a les xerrades.

La necessitat de millorar el món

Una crisi sanitària com la que ha propiciat el coronaviru­s ha posat en relleu les grans mancances del sistema, que es transforme­n, sobretot, en una gran desigualta­t creixent. Les respostes dels especialis­tes van des del debat del salari mínim vital fins a les qüestions neoliberal­s. Amb una mirada crítica, els experts oferiran, en totes les trobades, el seu punt de vista amb la voluntat de provocar noves preguntes i inquietuds als oients.

Incògnites per resoldre

La pròxima conferènci­a serà la de la comunicado­ra científica Adelaida Sarukhan, el 5 d’octubre, a les 19h, que intentarà resoldre preguntes que tots ens formulem. Com, per exemple, si sorgiran mutacions del virus per a les quals les vacunes poden no tenir efectes, si és possible que pugui irrompre una nova pandèmia o què hem après d’aquesta experiènci­a a l’hora de gestionar una emergència sanitària com la que hem viscut.

 ?? ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain