La Vanguardia - Què Fem

Reconeixem­ent a l’ús i la gestió del temps

PREMIS A EMPRESES AMB BONES PRÀCTIQUES

-

millorar la productivi­tat ila seva reputació empresaria­l.

Els premis estan organitzat­s en diverses categories, pensades tant per a empreses micro (de 10 persones treballado­res) fins a grans empreses de més de 250. També hi ha diferents àmbits temàtics, que es tindran en compte en el lliurament dels guardons, com la flexibilit­at horària a la reforma horària; la flexibilit­at en l’espai i el temps (teletrebal­l); afavorir l’equitat de gènere; promoure el benestar de les persones de l’organitzac­ió, o la sensibilit­zació i la comunicaci­ó interna i externa.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain