La Vanguardia - Què Fem

GAUDIU D’UNA EXPERIÈNCI­A ÚNICA EN EDIFICIS EMBLEMÀTIC­S

- 20 % DE DTE. ACUMULABLE A PROMOCIONS EN TOTS ELS HOTELS

Viviu uns dies molt especials allotjantv­os en hotels avantguard­istes i amb personalit­at pròpia, sigui en destinacio­ns de ciutat, platja o muntanya. També podeu gaudir d’un 10 % a la carta, menú i begudes als seus restaurant­s, bars i terrasses.

ESPANYA, PORTUGAL I TUNÍSIA

AMB EL CODI DE DTE. QUE S’OBTÉ A: Clubvangua­rdia.com app Club Vanguardia

 ?? ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain