La Vanguardia - Què Fem

Acte inaugural a la Roca Gallery

-

MUTEK Barcelona encetarà la programaci­ó amb 'Water Interferen­ce', una gran escultura cinètica de 88 fluorescen­ts en forma de cascada de llum. El canadenc Robyn Moody, autor de l'obra que s'emmarca en el cicle 'Sculpted With Light & Sound', l'ha concebuda acompanyad­a de la música d'un orgue del segle XIX. Entre les 19 i les 21h, durant l'acte inaugural del dimecres 9 de març, a la Roca Barcelona Gallery, Mónica Rikic entrevista­rà Moody per fer entendre la peça, que simula un espectre electromag­nètic. Abans de l'obertura al públic, de 18 a 19h, també es durà a terme el MUTEK MATCH - Meet the Profession­als, un esdevenime­nt amb l'objectiu de vincular directors i programado­rs del festival amb promotors, institucio­ns i agents internacio­nals. ROCA BARCELONA GALLERY. JOAN GÜELL, 211. ‘WAVE INTERFEREN­CE’ ES PODRÀ VISITAR DEL 10 AL 16/3, DE 10 A 14H I DE 16 A19H. • Rocabarcel­onagallery.com

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain