La Vanguardia - Què Fem

L’art de l’animació

- ONA FALCÓ

La Mostra Internacio­nal de Cinema d’Animació de Catalunya (ANIMAC) celebra la vint-i-sisena edició recuperant el format presencial. Enguany, del 3 al 6 de març, podreu assistir a diverses projeccion­s, conferènci­es i activitats, a Lleida, i seguir la programaci­ó, del 4 al 13 de març, a través de la plataforma Filmin, per al territori nacional.

EL PODER DE LA IMAGINACIÓ

La temàtica que envolta tots els continguts de l'edició 2022 és la força de la imaginació. Després d'una convocatòr­ia d'èxit, es podran veure un total de 251 films: 8 llargmetra­tges, 5 migmetratg­es i 238 curtmetrat­ges. Aquests darrers competiran per obtenir premis en tres categories: Secció Oficial de Curts, Futur Talent, on podreu veure, per exemple, Night of the Living Dread ,un stop motion amb titelles, i Petit Animac, una secció pensada especialme­nt per als menuts.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain