La Vanguardia - Què Fem

EL CUIR CABELLUT AL CENTRE

-

Quan parlem d'exfoliació, acosumem a associar-la amb el cos i el rostre, però poques vegades pensem en una altra zona que ambé se'n pot beneficiar: el cuir

Miriam Quevedo, una marca

i que trasllada els protocols i

la pell als cabells. Per a ells, de et, la bellesa d'aquesta part del

 ?? ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain