La Vanguardia - Què Fem

LA IDENTITAT COM A PREGUNTA

-

L'art proporcion­a noves mirades i perspectiv­es, però també genera moltes preguntes i reflexions. A càrrec de Daniel López del Rincón i Daniel Talens Guembe, el Museu Picasso ha organitzat una formació dirigida a docents i educadors que vulguin plan

d'art, ‘La identitat com a pregunta' en un diàleg amb les col·leccions del museu. MUSEU PICASSO DE BARCELONA. MONTCADA, 15-23. FINS AL 31/3. CADA DIJOUS, DE 17.30 A 19.30H. PREU:

•M

n

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain