La Vanguardia - Què Fem

La seducció tatuada

MINKOWSKI I ALEXANDRE CONVERTEIX­EN EN UNA TRILOGIA RECORREGUD­A PER FILS COMUNS LES TRES OBRES MESTRES INDEPENDEN­TS CREADES PER MOZART I DA PONTE

- RAMON OLIVER

Ha arribat aquell moment tan cèlebre de l'òpera Don Giovanni en el qual Leporello, el criat fidel còmplice del seductor, ha de mostrar cruament a una de les víctimes seduïdes l'interminab­le catàleg de conquestes amoroses del seu amo. Però, aquest cop, Leporello no ho farà pas traient-se de la butxaca una llarga llista: la seva opció ha estat tatuar-se tan aclaparado­res xifres al propi cos. I aquest detall introduït pel director Ivan Alexandre il·lustra molt bé fins a quin punt tots els personatge­s de Les noces de Fígaro (7, 11, 19 i 23/4), Don Giovanni (8, 12, 20 i 24/4) i Così fan tutte (9, 13, 21 i 25/4), les tres òperes excepciona­ls que Mozart va compondre amb el gran Lorenzo Da Ponte com a llibretist­a, estan marcades per la seducció. Seduir sempre té alguna cosa de posada en escena teatral. Res millor, doncs, que ficar aquests personatge­s en un teatre dins del teatre que deixi a la vista tant els trucs dels quals se serveix el seductor, com aquells altres que l'actor o l'actriu fan servir a l'hora de sortir a l'escenari.

DEL PALAU AL CARRER

I és que, malgrat haver-se presentat inicialmen­t en marcs tan palatins com el castell suec de Drottningh­olm i el Palau de Versalles, aquesta proposta singular també recorda el molt popular tarannà de la Commedia dell’arte. El tríptic que no va néixer com a tal se serveix d'un mateix espai escènic, il·luminat de tal manera que evoca alhora una mica aquelles representa­cions a la llum de centenars d’espelmes dels temps mozartians.

SEDUCTOR SEDUÏT

Parlant de Da Ponte: ell mateix va ser un gran seductor que, arribats els últims anys de vida, es va sentir víctima de la seducció. La misogínia que de vegades se li atribueix queda del tot equilibrad­a en aquest sentit pel caràcter depredador que mostren alhora bona part dels seus personatge­s masculins. En el gran teatre de la seducció, així ho fan totes, i així ho fan tots.

 ?? FOTO: M. BÄCKER ?? La imatge és de ‘Così fan tutte', però els paranys amorosos recorren les tres òperes.
FOTO: M. BÄCKER La imatge és de ‘Così fan tutte', però els paranys amorosos recorren les tres òperes.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain