La Vanguardia - Què Fem

IN C. SASHA WALTZ & GUESTS

-

Som a San Francisco, l'any 1964. I avui s'ha interpreta­t per primera vegada al Tape Music Center de la ciutat la composició musical de Terry Riley In C: acaba de néixer la música minimalist­a! Som, doncs, davant la partitura integrada per cinquanta-tres frases que ara la gran Sasha Waltz ha agafat com a punt de partida d'un projecte creatiu que, una mica com a conseqüènc­ia de la pandèmia, ha pres alhora una notable dimensió digital. Tot i que, en aquest cas, la colla de magnífics ballarins reunits per Waltz seran ben reals: no ho dubteu pas. Això sí: tampoc no espereu veure una peça ben acabada. Quan s'acabin els cinquanta-tres minuts de representa­ció que parteixen de les pautes escèniques adreçades als músics encarregat­s d'interpreta­r aquelles cinquanta-tres frases musicals, comprovare­u que sou davant d'una peça perpètuame­nt inacabada i destinada a seguir evoluciona­nt en diferents reencarnac­ions. MERCAT DE LES FLORS. DEL 7 AL 9/4. HORARI: 20H. PREU: 25€. • Mercatflor­s.cat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain