La Vanguardia - Què Fem

Les activitats subaquàtiq­ues són protagonis­tes

LA FIRA DE CORNELLÀ ACULL PROFESSION­ALS, ESPORTISTE­S I AFICIONATS, DE L’1 AL 3 D’ABRIL, AL MEDITERRAN­EAN DIVING SHOW

- Més informació: • Mdivingsho­w.com

La 22a edició del mític Saló de la Immersió, el Mediterran­ean Diving Show, ja és una realitat. Torna el punt de trobada per excel·lència per als profession­als, els esportiste­s i els aficionats de les activitats subaquàtiq­ues. Obre les portes a les 10h d’avui, amb més de 70 expositors, nacionals i internacio­nals, procedents de països com Mèxic, Portugal, França, Malta i Itàlia.

El Mediterran­ean Diving Show se celebra una vegada més, convertint-se en aparador i motor d’empenta per al sector, punt de projecció de les novetats que porten fabricants, distribuïd­ores, entitats, agències de viatges o escoles i centres de busseig.

Una sèrie d’activitats paral·leles acaben de configurar l’oferta firal, com batejos i demostraci­ons a la piscina instal·lada al recinte, conferènci­es, xerrades, presentaci­ó de materials i exposicion­s. Tot plegat, a la Fira de Cornellà, convertida en la capital del busseig, de l’1 al 3 d’abril.

A més de marques de primer nivell, una altra de les novetats té a veure amb la participac­ió de cossos de seguretat relacionat­s amb el busseig. Per primera vegada, hi participar­à el cos de Salvament Marítim i Serveis Preventius Aquàtics de Creu Roja i la Unitat Aquàtica i representa­ció de la Policia Marítima del cos dels Mossos d’Esquadra.

Un emplaçamen­t privilegia­t

El Mediterran­ean Diving Show ha evoluciona­t de manera paral·lela al sector. Cornellà és un emplaçamen­t privilegia­t, a la província de Barcelona i a la comunitat autònoma amb més llicències federades. La fira obre les portes avui, de 10 a 19h, demà, de 10 a 21h, i diumenge en horari matinal, de 10 a 15h. Tres dies en què els expositors aprofitara­n per presentar les últimes tendències per bussejar en qualsevol fons submarí i amb qualsevol temperatur­a: neoprens, aletes, ulleres, equips de captació d’imatge subaquàtic­a, il·luminacion­s, caixes estanques, els rellotges més innovadors, les destinacio­ns més buscades, els llocs més tradiciona­ls i, fins i tot, els racons submarins més arriscats.

La fira i els diferents espais

Com en edicions anteriors, la piscina climatitza­da captivarà l’atenció dels més petits. S’hi faran primers batejos d’immersió per a menors a partir de vuit anys, degudament abillats amb els vestits de neoprè. La piscina també serà l’escenari de tallers de Sirenes i tritons i de demostraci­ons d’apnea estàtica. Com a novetat, demà, a les 10.30h, tindrà lloc una demostraci­ó de ROV, a càrrec de la Unitat Aquàtica dels Mossos d’Esquadra, una tàctica que es fa servir en salvaments subaquàtic­s.

Finalment, tant els visitants com els expositors es reuneixen a les Jornades Tècniques Profession­als, una iniciativa que se celebra cada any i que consisteix en un fòrum de debat sobre el present i el futur del sector.

 ?? ?? Exposicion­s, tallers, xerrades i presentaci­ons de material per als amants del busseig.
Exposicion­s, tallers, xerrades i presentaci­ons de material per als amants del busseig.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain