La Vanguardia - Què Fem

Els murs insalvable­s

AKRAM KHAN TRANSFORMA EL BALLET MÉS ROMÀNTIC EN LA DENÚNCIA MÉS COREOGRÀFI­CA CONTRA LES DESIGUALTA­TS QUE ACABEN AMB TOTS ELS MIRATGES

- RAMON OLIVER

Pobrissona Giselle! Des que el ballet amb música d’Adolphe Adam que protagonit­za es va estrenar a París, l’any 1841, la seva trista història no ha deixat mai de commoure. Aquesta camperola amb certa tendència a la melangia, ben pròpia de les heroïnes romàntique­s, acaba embogint i morint d’amor per culpa dels paranys d’un duc que se li ha presentat ocultant la seva veritable classe social. I, malgrat tot, quan ja es troba més enllà de la tomba, Giselle no dubta a salvar el seu penedit duc del càstig que li han preparat els venjatius esperits de les Willis. I ara podríem preguntar-nos si també seran tan generosos, els esperits d’aquelles altres giselles que s’han vist obligades a abandonar el camp, migrar i acabar treballant amuntegade­s en una fàbrica tan mancada de mesures de seguretat com aquella Rana Plaza que es va enfonsar a Bangladesh l’any 2013.

COSSOS SEMPRE MARGINATS

És precisamen­t aquella tragèdia que va deixar més de mil tres-cents cadàvers la que ha inspirat a Akram Khan l’espectacle que ja fa sis anys que triomfa en escenaris d’arreu del món. Quan s’aixequi el teló, en lloc de l’aldea original, trobarem un mur gran i opressiu dissenyat per Tim Yip, l’oscaritzat director artístic de Tigre i drac. I ens costarà identifica­r la partitura d’Adam entre les notes amb tocs de so industrial compostes per Lamagna. El que no ens costarà serà reconèixer l’atmosfera opressiva marcada per l’explotació que Khan vol visualitza­r, mentre aquests personatge­s marcats per la desigualta­t barregen la disciplina clàssica, la coreografi­a contemporà­nia,

GISELLE

la dansa popular i la tradiciona­l dansa kathak de la qual el mateix Khan és un mestre consagrat. Ni Tamara Rojo (la directora de l’English National Ballet ballarà dimecres i dissabte a la tarda) no es podrà lliurar d’acabar donant-se cops de cap contra un mur que actua com a metàfora de tants altres murs físics o mentals.

D’AKRAM KHAN. ENGLISH NATIONAL BALLET. INT.: TAMARA ROJO, ISAAC HERNÁNDEZ, ERINA TAKAHASHI, JAMES STREETER. MÚSICA: VINCENZO LAMAGNA .GRAN TEATRE DEL LICEU. LA RAMBLA, 51. METRO: LICEU (L3). TEL.: 934 859 900. DEL 4 AL 7/5. HORARI: DE DC. A DV., 19H; DS., 17 I 21.30H. PREU: 10-245€. 15% DE DESCOMPTE. Entradasde­vanguardia.com

 ?? ?? La Giselle d’Erina Takahashi observa les marques dels oprimits.
La Giselle d’Erina Takahashi observa les marques dels oprimits.
 ?? ??

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain