La Vanguardia - Què Fem

UNES ABRAÇADES INSUPORTAB­LEMENT LLARGUES

-

Si us plau, no oblideu el passaport! El necessitar­eu per viatjar de Nova York a Berlín, com fan els protagonis­tes d’aquesta obra que, gràcies a La Perla 29 i al director Ferran Utzet, ens permetrà conèixer d’una vegada, a casa nostra, Ivan Viripàiev, un autor rus que, per contra, ja fa dues dècades que és ben conegut a molts altres escenaris europeus. El que no s’ha inventat encara és aquella mena de passaport emocional del qual haurien de disposar Paula Malia, Alba Pujol, Martí Salvat Morin i Joan Solé Martí per tal de recórrer els grans viatges emocionals amb què s’enfronten els seus personatge­s. Això, mentre intenten fugir de la buidor i la insatisfac­ció entre temptative­s de suïcidi o episodis vegans amanits amb una mica de droga. BIBLIOTECA DE CATALUNYA. FINS AL 29/5. HORARI: DE DC. A DS., 20H; DG., 12H. PREU: 28€. • Laperla29.cat

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain