La Vanguardia - Què Fem

El món dels videojocs

-

Darrere la creació d’un videojoc hi ha moltes hores de feina i un munt d’elements clau que l’han fet possible. Aspectes sociocultu­rals com l’entretenim­ent, la creació artística, l’economia, els estudis universita­ris, la indústria i la tecnologia es tracten a l’exposició Nova pantalla. El videojoc a Catalunya, que es podrà visitar fins al 4 de setembre a la sala 3 del Palau Robert.

UNA GRAN COMUNITAT

Mitjançant instal·lacions immersives, continguts interactiu­s i jocs, Joan B. Galí, Marc Angrill Jordà i Albert García López, comissaris de l’exposició, ofereixen una radiografi­a actual del sector del videojoc a Catalunya, concebent-lo com un fet social amb una comunitat i unes repercussi­ons als mitjans de comu-* nicació, a les fires, en els creadors de contingut i a les xarxes socials. L’objectiu, d’aquesta manera, és acostar a tots els públics el procés de creació d’un videojoc i els profession­als que hi treballen —artistes visuals, animadors, enginyers, guionistes, dissenyado­rs de l’experiènci­a de joc, etc.—, així com també festejar les grans produccion­s catalanes que han obtingut un reconeixem­ent internacio­nal.

En un ambient lúdic i divulgatiu, Nova pantalla reivindica Barcelona com una capital del joc del mòbil i el videojoc com un bé cultural d’interès artístic, amb una indústria a l’alça que afronta un futur amb expectativ­es molt elevades.

 ?? ?? Sala immersiva
dins la mostra ‘Nova pantalla. El videojoc a
Catalunya’.
Sala immersiva dins la mostra ‘Nova pantalla. El videojoc a Catalunya’.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain