La Vanguardia - Què Fem

Una allau de novetats

-

L’arribada de na Comic és el mom ideal per a les editorials per p totes les novetats que estaven esperant. Per exe podrem gaudir de la recuper ció de les mítiques il·lustracion­s de Rafael López Espí i Enrique Torres Prat per a les antigues edicions espanyoles dels còmics de superheroi­s a 'Las portades Marvel de Vértice', que ara publica Dolmen.

El sempre exquisit segell Alpha Decay ens convida a descobrir l’univers intimista ple de saborosos detalls d’observació i moments surrealist­es de l’excellent 'Mi tabla de súplicas', de Keiler Roberts. I una nova editorial independen­t, la sevillana Hojas de Hierba, ens sorprèn amb una nova obra major, 'Amor de hombre', del talentós Irra, un relat implacable sobre masculinit­ats molt tòxiques que recrea un imaginari del sud especialme­nt feréstec.

Norma Comics arriba amb un grapat d’obres interessan­ts, entre les quals trobem 'Sí soy', una mostra de peces costumiste­s signades per David Ramírez. El segell Sapristi, per la seva banda, recupera tot un clàssic de la novel·la gràfica, 'Shortcomin­gs', del gran Adrian Tomine, un relat melangiós i inspirat de fracassos sentimenta­ls.

patetisme,

at per un

n

Rex en

a.

triomfal

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? n Mikey, una antiga estrella del porno en hores baixes que torna al eu poble, a Texas, planejant una resurrecci­ó ue només és al euca p. Baker brilla en el registre
comèdia del
de
n Mikey, una antiga estrella del porno en hores baixes que torna al eu poble, a Texas, planejant una resurrecci­ó ue només és al euca p. Baker brilla en el registre comèdia del de

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain