La Vanguardia - Què Fem

Un viatge al·lucinant

SIS ANYS DESPRÉS QUE S’ESTRENÉS LA PRIMERA CINTA DEDICADA A STEPHEN STRANGE, N’ARRIBA AQUESTA CONTINUACI­Ó QUE EXPLORA LES POSSIBILIT­ATS DEL MULTIVERS

- BLAI MORELL

L'èxit rotund i inesperat a la taquilla d'una joia com Alcarràs ha demostrat que és possible la convivènci­a entre aquest cinema menys convencion­al,

més arriscat, però que és capaç de connectar amb el públic amb històries universals, i les propostes més comercials, les grans produccion­s

plenes de diners i amb campanyes de publicitat milionàrie­s, com Bèsties fantàstiqu­es: els secrets de Dumbledore. A partir d'avui, però, caldrà afegir-hi una duríssima rival que té un pressupost cent vegades més alt: ni més ni menys que una pel·lícula de superheroi­s de Marvel que arriba

Spider-Man: No de la primera, Scott Derrickson, a causa de les anomenades diferèncie­s creatives. I van trobar el substitut ideal en Sam Raimi, que feia gairebé una dècada que no dirigia. De fet, va ser ell qui, amb els dos primers films sobre l'home aranya, va obrir el camí per al que anys més tard Marvel convertiri­a en un univers ple de possibilit­ats anomenat UCM.

I sí, potser Doctor Strange –que aquí els aficionats al còmic coneixien com a Doctor Extraño –noés el personatge més conegut, però amb les seves intervenci­ons, sigui al seu film en solitari o en altres cintes de l'UCM, el cert és que el seu carisma l'ha convertit en un personatge molt important dins d'aquest món. com també ho fan els actors Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor i Rachel McAdams. La que s'hi incorpora és Elizabeth Olsen, és a dir, la Wanda

Avengers, que també

Bruja Escarlata

 ?? ?? L’Edee ho deixarà tot enrere per trobar un sentit a la vida.
El Doctor Strange (Benedict Cumberbatc­h) encara té molt de recorregut.
L’Edee ho deixarà tot enrere per trobar un sentit a la vida. El Doctor Strange (Benedict Cumberbatc­h) encara té molt de recorregut.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain