“Di­gue’m ago­sa­rat”

La Vanguardia - Vivir TV - - VIVIRTV -

Ora­ción ex­pli­ca­ti­va, nor­mal­men­te es­cri­ta en­tre co­mas, que su­po­ne un in­ci­so iró­ni­co en la ex­po­si­ción de un su­pues­to

BUE­NA­FUEN­TE ANDREU BUE­NA­FUEN­TE

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.