La Vanguardia

Comte de Salvatierr­a

-

Vaig llegir la carta (“Pobra Via Augusta”, 21/XII/2014) en què es queixaven del paviment de la Via Augusta. Jo tinc la sort, o no, de viure al carrer Comte de Salvatierr­a, que és un petit carrer de només 20 números, paral·lel a la Diagonal, i que es troba situat entre Via Augusta i Balmes.

En aquest moments, està ple de vestidors per als treballado­rs de les obres del voltant, amb la qual cosa cada dia tenim un full

monty gratuït, a més del gran plaer de despertar-nos cada dia de la setmana amb el soroll de les màquines, inclosos dissabtes i diumenges. Estan arreglant Diagonal, Balmes (amb unes voreres precioses que serveixen per aparcar les motos) i hi ha previst també Via Augusta, Sèneca, etcètera. Però heus aquí que el meu petit carrer és tan insignific­ant, que tot i que les voreres estan plenes de forats i el paviment és irregular, no el pensen arreglar.

Tot i així, com cada any, demanaré als Reis que algun dia surti de casa meva i tingui un carrer com crec que ens mereixem tots els veïns, que per cert paguem els nostres impostos religiosam­ent.

ELENA RIBÉ CASAS Barcelona

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain