La Vanguardia

ELS MOTS ENCREUATS

Núm 8868

- Màrius Serra

HORITZONTA­LS 1 Navegues molt lluny de la costa, internant-te cada cop més a mar obert. Manipulo les coses perquè em surtin com jo vull. 2 De vori. Els encarregat­s de fer caçar els gossos en una cacera major. 3 Orals, però sense vocalitzar. Faci monedes. A vosaltres, nord-americans.

4 Carregada de doblers. Vista zenital. Gairebé tot és caos. 5 Antiguitat­s vitals. Formacions vegetals on predominen arbusts i mates de fulla persistent i petita. 6 Una grega a Roma. Tallin de biaix les robes per a la bandera arc-iris. Quaranta- nou. Acaba com comença. 7 Est. Han perdut una porteria de rugbi. Domiciliat. 8 Conegut. Principi d’identitat. Comença a governar. Rea decapitada. 9 Campaments de beduïns. Principi d’aïllament. Lluís Vacarisses Gabarró. 10 Cap cosa musical. Fúria capital. Fàcil de trencar, com les ametlles o les avellanes.

11 Protector de futures truites. Retrata. Avisa de la pèrdua d’una targeta de crèdit. 12 Puny d’espasa. Tindrà una certa identitat. Entretenir-se en el temps per tal de començar més tard. 13 Fumis en absència de fum. Satiritzad­a per la seva amistat amb una criatura màgica del bosc. Metall que anagramitz­a l’ebri. 14 Carregat de pompa i ostentació. Fas l’operació i arribes al resultat.

VERTICALS 1 Persones que es dediquen a treballar el ferro. Vagaregis rere el circ de la Fórmula I. 2 Deixo de recordar-lo. Mot de comiat o d’acomiadame­nt. Vibració audible.

3 Escorça de l’alzina surera no treballada. T’excedeixes amb el transport públic. Escaire. 4 Ermites gens llegendàri­es. Fa minvar l’efecte. Li clavaren una bona allisada. 5 Gen alterat. Ensordeixe­n en companyia. Escollirem entre una moto de muntanya o una canoa. 6 Estri de la feina. Gall escuat. Senyor. Associació de francòfons naturòpate­s. 7 Sofre. D’una forma semblant a la que sempre ens fa plorar. Vistes aèries de la costa gallega en un dia de boira. Mamem sense ajuntar mai els llavis.

8 Acte propi d’un espavilat de mena. Premis que cobegen dissenyado­rs i interioris­tes. 9 Grans quantitats de coses amuntegade­s. Aplicar un mirall a algú. 10 Que succeeix cada vint-i-set de desembre. Poema bucòlic i pastoril. Est. 11 Canti en absència del gos. El ratolí més dormilega. Monedes o instrument­s de corda. 12 El cos de les rees. Llança les xarxes de pesca prop de la platgeta. Bordo davant d’una figureta massa convencion­al. 13 Treballar amb afany, tal vegada a la construcci­ó. Aquesta la tens. Cable sense extrems. 14 Aquesta té un esquelet que déu-n’hi-do. Relatius als pagesos.

 ??  ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain