La Vanguardia

Soroll amb els mòbils

-

Vull escriure sobre el soroll de la gent quan parla pel telèfon mòbil.

No només parlen, sinó que criden tant que molesten la gent que hi ha al voltant. Jo entenc que el telèfon mòbil és una eina útil i que en un moment donat ens pot solucionar o estalviar més d’un ensurt, però no tenim per què fer-ne un mal ús ni cri-

dar de manera que sembli un mercat. Pensem que no vivim sols i que als transports públics, que sempre van plens, només ens falta que més d’una persona ens escridassi a l’orella explicant-nos el que fa o deixa de fer (que possibleme­nt no n’hem de fer res, ni ens interessa la seva vida).

Mòbils sí, però sempre fent-ne un bon ús i sense cridar. Espero que aquesta reflexió ens serveixi per millorar una mica més la convivènci­a a totes les nostres ciutats.

MIQUEL MENTRUIT

Barcelona

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain