La Vanguardia

Emprenedor­s

-

Tinc 17 anys i en fa dos que estudio obrir una empresa de comerç en línia. A diferència d’al- tres països com Anglaterra o França, en els quals pots tenir constituïd­a una societat en vinti-quatre hores i per menys de 20 euros, a Espanya la cosa és força diferent. Tot i l’opció de tramitació telemàtica que va entrar en vigor el 2013, crear una empresa a Espanya requereix un mínim de 200 euros i un mes de tràmits. A més, t’has de donar d’alta com a autònom, amb el cost que això suposa (uns 260 euros mensuals). En el cas de voler registrar una societat limitada, es requereix també una aportació mínima de capital de poc més de 3.000 euros. No és d’estranyar que un nombre elevat d’espanyols aprofitin la globalitza­ció actual i decideixin constituir la seva empresa a l’estranger, on la burocràcia i els costos d’obertura són molt menors.

Últimament el Govern espanyol ha llançat una sèrie de mesures per a l’emprenedor­ia a parer meu insuficien­ts. Una de les més destacable­s és la rebaixa de la quota d’autònom els divuit primers mesos. És un primer pas per modificar un sistema que no afavoreix gens els joves que, com jo, tenim idees que volem tirar endavant. ALBERT RIVERO Barcelona

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain