La Vanguardia

ELS MOTS ENCREUATS

- Màrius Serra

HORITZONTA­LS

1 Mena de xec que no admet dubtes. Portes cap a sobrevent el punt baix d’una vela baixa i fas més coses que no entens si no ets navegant, però això sí, sempre amb molt d’amor. 2 Armadura verda. Franquesa comtal. L’hidrocarbu­r que filmà Spielberg. 3 Alimentà. Els germans dels pares. Cruïlla entre l’erotisme i la pornografi­a. 4 Sud. Clients d’en Basté. Fugida massiva que ens remet a la Bíblia. 5 Ester Casas Ballester. Aquest és d’una companyia presidida per un tal Jesús. Est. 6 Navegat a tota castanya tallant l’aigua. Que fan les coses amb una gran lentitud, tot ronsejant. 7Repetir. En ravenada com la Frankel. 8 Crit de la granota. Arbust de belles flors el nom del qual va ser creat en honor del botànic escocès Alexander Garden. 9 L’esperat final del combat. Abeuradors, i ora pro nobis. Et fa saltar de la cadira. 10 Estoig de perla. La consonant de l’embriac. Fi de l’apnea. 11 Nitrogen. Furtarà. Societat Catalana Democràtic­a. Nitrogen. 12 Allevat, imputat. Planta herbàcia de les ranunculàc­ies que excita bestioles de dibuixos animats com Fèlix o Silvestre. 13 Donat. Impregnis de iodur. Pinyol. 14 Esmolant les armes per formar part de les centúries. Enverinà, amargà.

VERTICALS

1 Agafadors. Ben pensada i fonamentad­a intel·lectualmen­t. 2 Prego pel gran Bruno que presideix aquest país pol·linitzat. Caralls, però sense acabar-ho de dir. Cop en caure al terra després d’intentar transforma­r-se en un drac màgic. 3 Mulla perquè no mira. Dupliqueu. Avanci a bon pas. 4 Sol presidir l’agonia de Crist. Que és ric en alcohol. Escaire. 5 Que ha fet actes infantils. Babau, aquí i a La Haia. 6 Principi absolutist­a. Faci dissabte. Del dret, no és pas tònic, i del revés, copsa la seva presència al pentagrama. 7 Fanguets als illots. Nivell de la coberta en el buc d’una embarcació. Doto de tot llevat d’oxigen. 8 Ficar el nas en alguna cosa per mirar d’esbrinar què passarà. Fècula obtinguda d’una palmera homònima que deu ser molt abundant a Sagunt. 9 Basc decapitat. Metres curts. Ho comparteix­en la mare i el pare. 10 El tragina l’executiu igual com el pastor porta sarró. Clavin el pollastre en punxons. 11 El primer de tots. Poden ser mèdics o de matemàtiqu­es. Llar que podria ser reial. 12 Prego entre la nota i el so. Originaris. A les portes de Galícia. 13 Principi etimològic. Calcularé l’edat d’un cap de bestiar per la cara. Germana a l’ascensor. 14 La manera més íntima de relacionar­se amb el proïsme. Bo. Toix, curt d’enteniment.

 ??  ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain