La Vanguardia

Quo vadis Collserola?

-

Les persones que els últims anys hem anat a passejar o a fer esport a la carretera de les Aigües som conscients de la manca d’un espai adequat d’aparcament. L’esplanada que hi ha una mica més endavant del final del Tramvia Blau, coneguda com el Pla dels Maduixers , és clarament insuficien­t ja que tan sols permet aparcar, com a màxim, fins a 23 cotxes. Els anteriors consistori­s, allunyats com sempre de les necessitat­s del ciutadans, mai varen afrontar una solució a aquesta situació, que es manifesta de forma agreujada els caps de setmana quan milers de ciutadans intenten acostar-se a aquesta àrea d’esbarjo. El transport públic per accedir a aquesta zona es redueix al folklòric Tramvia Blau.

Fins ara i per pal·liar aquesta situació els ciutadans ens veiem obligats a deixar els cotxes a la cuneta de la prolongaci­ó de la carretera asfaltada d’accés. D’aquesta manera es guanyaven unes desenes de places d’aparcament. Des de fa uns dies l’actual govern municipal ha emplenat d’es- taques de fusta les cunetes que històricam­ent s’han fet servir d’aparcament, inutilitza­nt així unes zones d’aparcament que han compensat la manca de previsió municipal. La inutilitza­ció d’aquestes places d’aparcament no ha comportat la creació de noves places a la mateixa zona. Pel que sembla l’actual equip de govern vol que a partir d’ara l’entorn de la carretera de les Aigües tan sols sigui el pulmó de la ciutat i que els ciutadans el contemplem emotivamen­t i amb nostàlgia des de l’Eixample.

L’accés a la carretera de les Aigües pel Pla dels Maduixers, que fins ara fèiem servir milers de persones, només serà un privilegi d’uns pocs que s’afanyin a arribar ben d’hora, ben d’hora. L’equip municipal hauria de buscar una solució urgent a aquesta situació i no forçar els ciutadans a incomplir normatives que considerin injustes, com diu estar disposada a fer l’alcaldessa Colau.

ANDREU LITE LITE Barcelona

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain