La Vanguardia

ELS MOTS ENCREUATS

- Màrius Serra

HORITZONTA­LS 1 Aplicant la tècnica del mirall sobre algú. Parella provisiona­l de noi de casa bona. 2 Obrin les bosses per tafanejar sobre els seus continguts. El poble antic més relacionat amb la sisena lletra. La part davantera de l’avió. 3 Respiració afrancesad­a. Aïlli un múscul. Renill de cavall. 4 Es fatigarà de tant menjar pastissos. Ocell columbifor­me que alguns usen per denominar un cop de sort. 5 Mama sense ajuntar els llavis. Cua sense cap. Palmereta. L’èider surt tot escuat. 6 Virus mutant que cada any en refreda uns quants. Caterva. Acaba com comença. 7 Embellit amb nacre. Tots els polítics ambiciosos volen figurar en els de la història. 8 Més que vell. La lletra grega més explosiva. Anava a parar. 9 En un tres i no res. Imitadors. Copet d’atenció. Anima a no vocalitzar. 10 Paga impostos. Ratllada com la cansalada. 11 A l’entrada de la teixonera. Alimenta al bestiar de manera onanista. Seran les que no vocalitzen. 12 Pertanyent a Occident. Ingenus que es dediquen a fer volar coloms amb ela geminada. 13 El cor d’en Carles. Deixa de fer servir. Ensinistri musicalmen­t. 14 Fusta molt apreciada. Traginer que tenia fama de fumar molt i de blasfemar molt.

VERTICALS 1 Tiba encaputxat. Parent per línia exclusivam­ent masculina, la qual cosa sempre és més difícil de provar. Ventada que aixeca tanta neu que la visibilita­t minva. 2 Picaran amb el mall damunt l’enclusa. La santa patrona d’internet, molt venerada a Tarragona. 3 Petita il·luminació que és a l’origen de tots els projectes. Malalt amb la pell esgrogueïd­a. Nitrogen. 4 Típica actitud del paleta dropo. Eliminà. Vidu decapitat.

5 Ho adoba a còpia de Marie Brizard. Gairebé ofegades per les dificultat­s respiratòr­ies. 6 Qui el perd, perd el rumb. Bo. El nucli central de l’acte. Antigament designava qualsevol malaltia relativa a la pell, fins que va arribar el doctor House. 7 Precedeix la pràctica, i de vegades fins i tot la impedeix. Hi és. Puc perdre el cap.

8 Joc de l’harmònium de sonoritat similar a la flauta. En un cert sentit, acull a la residència de la tercera edat. 9 Xeic tot escuat. Canyís. Pot ser de foc, però sempre és dolça. 10 Fumis sense deixar anar fum. Pareixin ovelles. Cercle deformat. Res no és.

11 Remeu enrere. Omplí el pollastre abans de posar-lo al forn. Rudes sense cap ni peus. 12 Ens cal per respirar. Rentamans. Cop de càstig. 13 Relatiu a les corrides de toros. Conjunt de símptomes que defineixen clínicamen­t una malaltia. 14 Feta fora de l’aeroport. Tranquil·litzar les feres.

 ??  ?? Núm 9125
Núm 9125

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain