La Vanguardia

Massa lleis impugnades

-

Camil Ros, nou secretari general de la UGT, reclama al Govern de la Generalita­t que faci política més enllà del procés. Em semblaria molt bé que ho digués si en la seva declaració parlés també del bloqueig del Tribunal Constituci­onal que impugna i anul·la totes les polítiques socials que el Govern vol portar a terme.

A la impugnació del decret llei de pobresa energètica –tan important per a la protecció dels més febles– s’hi han afegit darreramen­t la de la regulació dels pisos buits, la llei d’igualtat efectiva de dones i homes i la que regularia l’activitat dels governs locals. Totes tres lleis rellevants per a la societat catalana. La primera està encaminada a la creació de lloguers socials i a aconseguir més recursos per a la construcci­ó d’habitatges socials. La segona, a afavorir la igualtat efectiva de gènere. I, la tercera, a la simplifica­ció de tràmits administra­tius, cosa que afavoriria tant particular­s com empreses. Segons el ministre Catalá, 32 lleis catalanes han estat recorregud­es o anul·lades arran dels recursos presentats pel Govern central davant el TC.

A mi em sembla que Camil Ros hauria de manifestar el seu rebuig davant d’aquestes actuacions centralitz­adores que són les que paralitzen l’acció del Govern i perjudique­n la societat catalana de manera global.

TERESA CALVERAS Barcelona

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain