La Vanguardia

ELS MOTS ENCREUATS

- Màrius Serra

HORITZONTA­LS 1 Situi un fet en el calendari. Contenidor de perfum. Sí provençal. 2 Començamen­t immens. Lloguer d’embarcacio­ns. Apressava. 3 Poagrosa. Escola francòfona. Mulla perquè no mira.

4 Est. Caixes rodones que circueixen la mola en els molins de farina. Lloi un d’aquells pallassos de la tele de la nissaga Aragón. 5 Qui l’és provoca la rialla general. Els deixaran ben esbalaïts amb les notícies sobre en Toni. 6 Molins que no funcionen. Va enfilant idees sense gaire solta. Nota anaeròbica. 7 Marcada amb un senyal no necessària­ment aragonès. Ovella munyida sota cobert. 8 Xiscle més èpic. Mordacitat consistent en dir exactament el contrari del que es vol dir. Laca que foragita l’as.

9 L’article ponentí. Embellir. Funda de dit que serveix per a gratar.

10 De la cuixa, encara que no sigui de pagès. Camins d’embriacs. Nitrogen. 11 Est. Se suposava que aquesta dona tenia el do de predir el futur. Duc. 12 Grati. En un cert sentit, figureta venerable, més coneguda per la seva forma masculina. La teva.

13 Tema sense creu. Substància cèria que hom troba en les làmines cel?lulòsiques externes de les parets epidèrmiqu­es gruixudes de la part aèria de les plantes. Membre viril masculí. 14 Avellanes fàcils de trencar. Clotades.

VERTICALS 1 Paí. Nafrem. 2 Estimo qui remena les cireres. Tassa de vàter amb sifó evacuador. Aquest és dels que tallen el bacallà. 3 En un tres i no res. Em cordo. Habitual.

4 Inaudit. Qualsevol sal de l’àcid clorós. Escaire. 5 Conjunt d’ossos d’un animal. Relatiu a l’única fúria per a la qual s’han arribat a fabricar vacunes. 6 Magre. Aventura sentimenta­l en números romans. Avantpassa­t del brau. 7 El pronom feble més orientalit­zant. Al final el clavarà. Dilatats.

8 Corredor. Espanti les mosques que zumzumegen al voltant de l’oïda de la vaca. 9 Sofre. Equiangula­r. Madureses paulines. 10 Palíndrom que el pescador aprecia perquè els seus cobejats peixos també l’aprecien. Forats del nas. Oda a l’agitació. 11 Obri les finestres i les airegi. Li falti poc per atènyer un cert nivell. En un tres i no res. 12 Embellí. Gosa anar sense oxigen. Funciona. 13 Basca, no? L’ànima de la campana. Estri que serveix per a alguna cosa. 14 Avança per la via dels vianants. Fatigats.

 ??  ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain