Di­rec­tor

La Vanguardia - - QUIEN - WOODY ALLEN

El hi­jo bio­ló­gi­co de Allen, Ro­nan Fa­rrow, cree fir­me­men­te que su pa­dre abu­só de su her­ma­na Dy­lan aun­que la jus­ti­cia no le con­de­na­se. Allen aca­bó ca­sa­do con una her­ma­na adop­ti­va de Ro­nan, Soon-Yi.

CLE­MENS BILAN / GETTY

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.