La Vanguardia

Comença la campanya

-

Comença la campanya del 21-D amb l’absència de dos dels candidats a la presidènci­a de la Generalita­t, un a la presó i l’altre que, de ben segur, també hi seria si no hagués marxat a Brussel·les.

Comença la campanya i un altre candidat a presidir la Generalita­t demana als votants que el 21-D surtin de casa seva amb la papereta a dins del sobre ben tancat per tal d’evitar coaccions a l’hora de dipositar el vot, un líder polític estatal fa declaracio­ns dient que l’independen­tisme ha despertat el feixisme i el Govern espanyol posarà 50 policies nacionals per protegir els polítics constituci­onalistes durant la campanya, com si amb els Mossos no n’hi hagués prou.

Comença la campanya amb les institucio­ns catalanes intervingu­des. Comença la campanya del 21-D. No es perdin l’espectacle. La cosa mai vista. Passin i mirin. XAVIER ARTISÓ I AGUADO Barcelona

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain