La Vanguardia

L’única sortida

-

El 155 està dins la Constituci­ó, però el seu ús per part del Govern espanyol no és constituci­onal. Molts juristes imparcials coneixedor­s del procés ho afirmen. La suspensió de l’autonomia, el cessament i relleu del Govern català per ministres espanyols, la convocatòr­ia del 21-D, fomentar que les empreses marxin de Catalunya... I ara, en els

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain