La Vanguardia

Bicicleta positiva

-

Josep Miró i Ardèvol a “L’EMA, un fracàs col·lectiu” (Opinió, 4/XII/2017) comet una injustícia quan escriu: “Mentre, la vida quotidiana és cada vegada més incòmoda excepte si ets okupa o vas en bici”. Aquest senyor s’apunta a la moda de criticar sense cap sentit l’ús de la bicicleta urbana a Barcelona.

Els desplaçame­nts urbans en bicicleta suposen un estalvi energètic i de contaminac­ió que caldria potenciar i no pas perseguir. Els barcelonin­s que usem la bicicleta com a mitjà de transport per anar a treballar ho fem per conviccion­s ecològique­s, però també perquè la bicicleta és el mitjà més adequat per a les grans ciutats: ràpid, econòmic, solidari...

L’alcaldessa Colau està portant a terme un bon pla d’extensió dels carrils bici a la ciutat, però encara falta molta feina per fer, sobretot en connexions entre carrils bici. Continuem avançant amb la bicicleta i fem la ciutat menys contaminad­a i segura per a les persones.

ÒSCAR FARRERONS VIDAL Barcelona

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain