La Vanguardia

ELS MOTS ENCREUATS

- Màrius Serra

HORITZONTA­LS 1 Dirigir el ramat cap al menhir. Relativa a les entitats financeres. 2 La magnitud que ha de tenir en compte qui travessa una avinguda. Trobo prou espai per ficar-me dins d’un vestit de militar espanyol. Sofre. 3 Disc antic al bell mig dels Alps. Distribuei­x béns. Dolents. 4 Fem malbé les pomes més boniques. La meitat del diàmetre. Na Bea quan perd el cap. 5 Així comencen totes les ecuacions. Fades. L’arbre que es va empassar un tauró.

6 Naixement gens psicològic. Poden ser de policia o d’asseguranc­es. Nitrogen. 7 Al bell mig del cel. Llescant. El pecat capital dels irlandesos.

8 Begui per oblidar el seu complex d’Èdip. Estranyame­nt assolellad­a. Del dret és difús i del revés no ens deixa passar. 9 Embruti l’uniforme de la taquígrafa. Arranjat. 10 La nota musical més vàcua. De l’os que reivindica­va una ciutat caldea. Radiarà. 11 Carregador. Van repartint els aliments segons les quantitats de què disposen. El metall més noble.

12 A les portes de Barcelona. Ho feres

servir a l’americana. Tsar tot escuat. Mulla perquè no mira. 13 Emprenyame­nt d’origen irlandès. En un cert sentit, algú que no pertany a l’equip però hi col·labora. Fiord a la gallega. 14 Contenidor d’oli que tothom desitja. Tractar fatal, produint danys.

VERTICALS 1 Espatllem una cosa fent-la anar de qualsevol manera. Et clavin una bona allisada. 2 Ho va endreçant en embalums perfectame­nt lligats. Del dret t’acull i del revés es mostra polida. Ribes gens romàntique­s. 3 No preguntem. Sac gros, de cànem, que serveix per portar gra. Animaló que pot quedar ben escuat. 4 Feriu l’àliga perquè no aixequi el vol. Llaguts petits d’esbarjo. L’ham de l’alfabet. 5 Som escassos. La guàrdia que regula el trànsit.

6 Ensinistro milanesos. És a l’ull i en un arc multicolor. Doble obstacle a la francofoni­a. 7 Bossa anglesa. Fam ben catalana. Ens ho inventem partint del no-res. 8 As. Ensinistra­rà les bèsties per a la feina. Al final l’acosta.

9 La part posterior del banc. Rucades. La talla quaranta dels romans.

10 La primera flor de la primavera no és gaire apreciada per la seva bellesa. Noto que em falta l’oxigen. Bandegem. 11 Surat. Fustes tan nobles que donen nom al fuster més fi. Est.

12 Dolent com un rei francès en plena Revolució. Acostumat. Carn retallada. 13 Al bell mig de la nit. Comença a passar nervis. La moda que et projecta cap al passat. Dia sense albada. 14 Fer madurar alguna cosa. Bastir una estructura militar.

 ??  ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain