La Vanguardia

Visats?, a Madrid!

-

No entenc per què l’obtenció d’un visat s’ha de centralitz­ar a Madrid, amb els desplaçame­nts i l’enrenou que tota aquesta paperassa produeix. I, per si no fos prou, tot i fer-ho amb la suficient antelació, pot ser que no arribi a temps i es perdi el viatge programat. La indignació, en aquest cas, és difícil d’assumir. Una vegada més, Madrid és inamovible.

MONTSERRAT CASTELLS Manresa

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain