La Vanguardia

Mascareta obligatòri­a

-

És inacceptab­le que no s’estiguin complint ni fent complir les úniques mesures que s’han demostrat eficaces per evitar la transmissi­ó de la Covid-19. És fàcil: mascareta, distància de seguretat i rentar-se les mans habitualme­nt. Si per ara aquesta és l’única via per poder fer coses, encara que les fem de manera diferent de com les fèiem abans, no puc entendre que els que no ho fan no els sancionin de manera proporcion­al al risc per a la salut que creen i que s’estableixi reglamentà­riament.

La Covid-19 mata, col·lapsa el sistema i genera pobresa, totes elles conseqüènc­ies molt més greus que les d’altres coses per les quals ens sancionen, com sobrepassa­r uns minuts del temps permès a la zona blava. En canvi, ara no hi ha ningú que estigui controlant el compliment de les normes de seguretat individual­s per evitar la transmissi­ó de la Covid-19.

Bé que els agents de l’autoritat ens perseguien perquè ens tanquéssim a casa durant el confinamen­t, i ara no tenen instruccio­ns per dir res per no portar mascareta? Això sí, la comarca del Segrià ja torna enrere.

Josep Maria Ramon Reverter

Subscripto­r Barcelona

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain