La Vanguardia

Mòbils per als avis

-

Em vull referir a un problema que sembla petit, però que constato que fa patir força les persones que viuen a les residèncie­s d’avis. Resulta que molts fills, nebots, parents o amistats dels ancians residents els insisteixe­n pel dret i pel tort que facin servir els mòbils més moderns, i els en regalen un. Els prometen que quan s’hi acostumin podran comunicar-se molt millor amb tots ells, pel Whatsapp, amb els contactes sense prémer cada xifra del número del telèfon, que podran fer fotos, rebre’n, també vídeos... I els ancians amb la il·lusió d’una comunicaci­ó millor amb el seus accepten el regal d’un mòbil o se’l compren.

I tot seguit sorgeix el problema: l’ancià pregunta a un i a un altre com funciona i no se’n surt. No ho aprèn i es posa neguitós.

Ho constato on visc, i fa patir veure ancians amb un mòbil nou de trinca i sense poder-se comunicar. Sembla un problema petit, però molts queden més sols i més angoixats.

Ens cal l’acompanyam­ent personal, que no el substituei­x cap mòbil per modern que sigui.

Maria Àngels Manén i Folch

Barcelona

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain