La Vanguardia

Degradació a Collserola

-

Subscric el que comenta J. Antonio del Pozo (“Perill a Collserola”, 6/VII/2020) respecte del perill de caminar o passejar pel parc, especialme­nt els caps de setmana i els festius.

En soc un usuari habitual des fa uns quants anys, i la degradació i maltractam­ent progressiu que pateix és constant, el mal ús que se’n fa per part de la gent incívica ha comportat l’aparició d’infinitat de nous camins, amb la correspone­nt destrucció de la flora i del terreny.

No sé qui té la responsabi­litat de vetllar per la seva salut, però, a qui correspong­ui, posem fil a l’agulla, que evitarem futures lamentacio­ns i en sortirem tots beneficiat­s.

Francesc Villacorta i Martí

Cerdanyola del Vallès

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain