La Vanguardia

ELS MOTS ENCREUATS

- Màrius Serra

HORITZONTA­LS 1 Bastons bovins que percudeixe­n. Us en mofeu d’una manera molt acceptable. 2 Iode. Esgarrapad­a d’una manera bestial. Arròs sense ossos. 3 Roses sense os. N’augmentava el volum per culpa d’un bolet. Codi postal. 4 Relatius a l’or. Figureta amb peus de fang. Iode. 5 Els teus poden ser acolorits. Can Seixanta, pel desordre. Dia de repòs judaic. 6 Arrels. Aconseguim. 7 Centúria. Arbrets caducifoli­s. Acollim ancians. 8 Principi d’observació. Plaça d’intercanvi­s comercials. Crit que detura. 9 Tregui brots i part tendra. Pietosa i ocellaire. Camí ral agitat. 10 Tripulació del Tirol. Guareix a còpia d’oracions superstici­oses. El pronom feble més orientalit­zant.

11 Inventar-s’ho. Han perdut la porteria de rugbi. La lletra grega dels mascles més estarrufat­s.

12 Hamaques on dormen els mariners. Doneu un dipòsit per endavant. El punt cardinal més assolellat. 13 Al bell mig del cel. Centenars. Daurada.

Fatigar. Monument commemorat­iu fet amb una pedra d’una sola peça.

VERTICALS 1 Girat de cop. Coberta suspesa en forma de pavelló per damunt un llit, com una mena de pal·li.

2 As. Líquid transpirat. Escric lletres amb l’agulla sobre un teixit. As.

3 Monedes que valien una dotzena part de pesseta. Derivats de l’oli.

4 Principi d’urticària. Reialmes mahometans. Els més rucs de totes les cases. 5 Llegendari. Jersei gruixut de llana. Sodi social. 6 La mena de relació que solen tenir les exparelles. Eduqui. El futur sense els asos.

7 Ester Jaumandreu Ferrer. Protector de closca. Cabrits. 8 Antics impostos sobre la sal. Els proveeix de pa. A les portes de Mesopotàmi­a. 9 Dada incompleta. Aquest vell luxuriós tendeix a les conductes obscenes. Naixo sense queixa.

10 Imitadors dels cargols. Piquin amb el martellet de jutge. 11 Al bell mig del cel. Afàsia deguda a la pèrdua de control dels músculs de l’articulaci­ó. Complement d’automòbil de Fórmula I. 12 Ho elabora musicalmen­t. Es vesteix bé per anar a jugar el billar. Foli que els anglesos de seguida veuen ple.

13 En Puigcercós porta la militància al cognom. Cosina de l’avellana que pot ser de mar o del Vallès. Basca, no? 14 Esgarrapat a Rupit. Perdi la vida. Empresa de Treball Temporal.

 ??  ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain