La Vanguardia

Més clar, l’aigua

-

Felicito molt sinceramen­t Joan de Sagarra per l’article “Triadú, Pla i la cultureta” (Viure, 18/VII/2021). No es pot ser més clar i contundent sobre la injustícia comesa al gran Josep Pla de no concedir-li el Premi d’honor de les Lletres Catalanes. A Catalunya som especialis­tes en aquests afers tan lamentable­s, possibleme­nt perquè hem viscut i vivim en el món cultural i polític, massa tancats en nosaltres mateixos.

El que és ben cert és que la gran obra literària de Pla perdura, i és un referent importantí­ssim de la nostra literatura del segle XX. Al contrari dels que van fer tot el possible perquè no se li concedís el premi. Aquests, emprant una expressió que utilitzava el gran escriptor, ja han passat avall.

Ens queda la seva gran obra. I n’hem d’estar orgullosos tots plegats! Manlleu

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain