MA­GÍN BLAN­CO E TEA­TRO GHA­ZA­FEL­HOS

A ne­na e o gri­lo che­gan máis aló

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

Moi­to máis aló do que nun­ca pui­do ima­xi­nar o seu crea­dor. A ne­na e o gri­lo e o me­llor e fe­liz ex­po­ñen­te do que se po­de che­gar a con­se­guir can­do se mes­tu­ra —con cri­te­rio, ca­li­da­de, ri­gor e pro­fe­sio­na­li­da­de— mú­si­ca, tea­tro e ca­ti­vos.

PA­ZO DA CUL­TU­RA.

NA­RÓN. 9,50 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.