Con­ta­con­tos

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - AROUSA -

Ho­xe • 18.00 ho­ras • Ca­sa de Cul­tu­ra Ma­nuel Luei­ro Rey• No Gro­ve con­ti­núan ho­xe fes­te­xan­do as Le­tras Ga­le­gas cun­ha se­sión de con­ta­con­tos. Ás seis da tar­de, a ca­sa de cul­tu­ra aco­lle­rá a ac­tua­ción de Po­lo Co­rreo do Ven­to, que po­rá en es­ce­na «María Victoria Moreno, un­ha his­to­ria de amor».

A ILLA

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.