DNI. O fil­me.

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - AROUSA -

Xo­ve, 1983.

é un­ha pro­du­ción his­pano-li­tua­na (Fri­da Films & Cio­bre­liai Films), un­ha lon­ga­me­tra­xe en­tre fic­ción e do­cu­men­tal, con guión de Xa­cio Ba­ño e Die­go Amei­xei­ras. Ac­to­res: Ma­ría Váz­quez, Cel­so Bu­ga­llo, Die­go Ani­do e Ta­ma­ra Ca­no­sa.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.