HEREDEIROS DA CRUS + MONOULIOUS DOP

Es­trea fes­ti­va e so­li­da­ria

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

A ban­da do Bar­ban­za, de ac­tua­li­da­de por for­mar par­te da ban­da so­no­ra de Fa­ri­ña, sae do le­tar­go e só­be­se por pri­mei­ra vez a un es­ce­na­rio nes­te 2018. O seu se­rá o con­cer­to es­te­lar das fes­tas de San Marcos de Noia. O re­ca­da­do se­rá doado á Cruz Ver­me­lla, Cá­ri­tas e a aso­cia­ción con­tra o can­cro. NOIA. IES CAM­PO DE SAN AL­BER­TO. 1 EU­RO

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.