IN­TER­CÉL­TI­CO SON DO PA­ZO

Re­no­va­da tra­di­ción

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

O fes­ti­val arrin­ca ho­xe cos con­cer­tos de Lei­lía, H2Folk e Ai­ri­ños do Cas­te­lo. Ma­ñá che­ga­rán os pra­tos for­tes, coa pre­sen­za de Xa­bier Díaz e Adu­fei­ras do Sa­li­tre e os ir­lan­de­ses Back­wets aos que se su­ma­rá An­doa. Ha­be­rá ade­mais se­sión ver­mú, es­pec­tácu­los in­fan­tís e obra­doi­ros de bai­le.

HO­XE E MA­ÑÁ. MOS. PA­ZO DE MOS. DE BAL­DE

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.