FES­TI­VAL RE­VOL­TA­LLO

Celebra o seu 25 aniver­sa­rio

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

Skan­da­lo GZ, ho­xe, e Ter­bu­ta­li­na, ma­ñá, en­ca­be­zan o fes­ti­val que nes­ta a súa 25 edi­ción apos­ta po­los gru­pos ga­le­gos en moi di­ver­sos es­ti­los. Ta­mén su­birán ao es­ce­na­rio da car­ba­llei­ra do Pe­dre­gal Fan­fa­rria Ta­qui­kar­dia, Bo­yan­ka Kos­to­va, Son Trío, Blues do País e Cuar­ta Xus­ta. Ha­be­rá ade­mais obra­doi­ros mu­si­cais e ac­ti­vi­da­des pa­ra os máis pe­que­nos.

VEN­RES, SÁ­BA­DO E DO­MIN­GO. VI­GO. VA­LLA­DA­RES. GRA­TUÍ­TO

TEX­TO: CAR­LOS CRES­PO

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.