Un­has 80 per­soas co­rre­rán po­la lin­gua en Carreira

La Voz de Galicia (Barbanza) - Barbanza local - - BARBANZA-MUROS-NOIA -

Ho­xe • Ca­sa de cul­tu­ra de Carreira (Ri­bei­ra) • 11.00 ho­ras • On­te xa eran pre­to de 80 as per­soas que se ins­cri­bi­ran á carreira po­la lin­gua pro­mo­vi­da po­la aso­cia­ción de ve­ci­ños de Carreira. Os par­ti­ci­pan­tes dis­tri­bui­ran­se en equi­pos e, gra­zas a un ma­pa, te­rán que ir ato­pan­do os te­sou­ros, que son anacos de poe­mas de Ma­ría Vic­to­ria Mo­reno.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.